Snigel Blå

En rolig, musikalisk och fantasifylld rimsaga för de allra minsta av och med Roger Westberg. “En snigelfamilj uti skogen bor, tre söta små ungar med far och mor. Lägg märke till färgen på de tre små: två av dem är gråa, den tredje blå.” Den tredje är förstås Snigel Blå, och det är han som ger sig ut på en spännande färd i Äventyrslandet. Efter Einar Norelius bokklassiker.